Nyheter


Postnummerändringar mars 2012

Publicerades: 2012-02-07, 14:07

Den 5 mars i år sker stora förändringar i postnummersystemet. Det berör 75 postnummer och innebär många tusen förändringar i våra adresser. Under ett år handlar det om mer än 150 000 förändringar i adresser.

Vilka postnummer som ändras framgår av Postens dokument om postnummerändringar. Denna tabell hjälper till att lokalisera vilka områden/adresser som berörs av ändringarna.

Vi ger er här några råd och anvisningar för detta dokument:

  • Är ni direkt berörd av att er adress ändras ska ni ha fått särskild information om detta.
  • Använd inte de nya uppgifterna före den 5 mars.
  • Detta dokument beskriver endast de ändringar som sker den 5 mars - inte tidigare eller senare ändringar under året.
  • Den enda säkra ändringen som går att utläsa ur detta dokument är namnändringar av postorten.
  • Du kan inte utläsa alla ändringar av dokumentet:
    • Adresser i ditt register kan eventuellt ha påverkats av andra ändringar.
    • Kontrollera alltid hela adressen vid uppdatering, det vill säga; 
gata, nummer, postnummer och postort.

Här kan du enkelt kontrollera om en adress är giltig. Ni kan även kontakta oss för smarta sätt att uppdatera ert register per automatik.

Läs gärna mer om våra tjänster och produkter som underlättar för dig att hålla en bra adresskvalitet.

Länkar


Möt oss på e-commercemässan i Kista den 24-25 mars

Möt oss på e-commercemässan i Kista den 24-25 mars

Den 24-25 mars visar Postnummerservice upp sin tjänst SparGIS på e-commercemässan i Kista. Vi kommer även att visa en demo av tjänsten på stora scenen 24/3 kl 13.30.

Läs mer 


SverigeMaster - enklaste vägen till rätt adress

SverigeMaster - enklaste vägen till rätt adress

Vår nya fil, SverigeMaster, är adressregistret med alla aktuella adresser i Sverige. Varje adress står utskriven på en egen rad med gatunamn, gatunummer, bokstav, postnummer samt postort, totalt ca 4 miljoner adresser.

Läs mer 


Postnummerändringar mars 2014

Postnummerändringar mars 2014

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. I och med ändringarna den 3 mars i år som berör 155 postnummer har 500 000 personer berörts sedan årsskiftet.

Läs mer 


SparGIS - dela dina områden med andra, s.k

SparGIS - dela dina områden med andra, s.k "tittkonton"

Nu kan du som använder SparGIS/Postnummerkartan beställa tittkonton och låta fler ta del av de områdesindelningar du gör på kartan. Ett tittkonto innebär att fler användare kan logga in och se de områden du tagit fram, men utan möjlighet att modifera eller ta bort ett område. Kontakta oss för beställning och mer information.

Läs mer