Vad är Postnummerdatabasen (PDB)?

Postnummerdatabasen, eller PDB som den kallas, är inte en normal adressdatabas i den bemärkelse man normalt menar, nämligen att databasen innehåller ett antal adresser till personer, företag eller ens adresser till en plats eller fastighet.

PDB är en databas som främst syftar till att administrativt bestämma postnummer för adresser för att underlätta och effektivisera brev- och paketutdelning. PDB syftar alltså inte till att beskriva geografiska områden, var sig politiska eller kartografiska.

Ofta avgörs vilket postnummer en adress har utifrån hur brevutdelningsrutten är lagd. Faktorer som enkelriktningar, avstängningar, brevbärardistrikt och annat påverkar ofta postnumret.

I PDB är adresserna inte lagrade som utdelningsadresser, t ex STORGATAN 1, utan som hela gator eller intervall av gator om en gata har flera postnummer. T ex:

STORGATAN 1 – 19, 171 53 SOLNA
STORGATAN 21 – 39, 171 54 SOLNA
STORGATAN 2 – 40, 171 53 SOLNA

I de fall en gatas intervall anges avser det lägre intervallet gatans lägsta kända gatunummer och det högsta gatans högsta kända gatunummer inom län, kommun och församling (i de flesta fall är intervallen ännu finare).


Fler frågor i samma kategori


 Kontakta mig

Har du frågor och vill att vi kontaktar dig?

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret och skicka så hör vi av oss så fort vi kan.
 (Frivilligt)