Postnummer

Postnummerfiler med svenska postnummer inkl. postort, län och kommun.


Samtliga postnummer och postorter i Sverige inklusive kommunkod samt a-regioner.
Samtliga postnummer och postorter i Sverige inklusive läns- och kommuntillhörighet (både som sifferkod och namn) samt a-regioner.
Samtliga postnummer och postorter i Sverige med information om vilka adresstyper som finns inom postnumret.
Postnummer lämpliga för paket- och godsleveranser
Samtliga postnummer innanför vägtullarna i Stockholm som går till vanliga adresser (ej postnummer till boxar).