Geodata (GIS)

GIS-data med bland annat svenska postnummergränser och mittpunkter.


Femsiffriga postnummerytor i Shape- eller KML-format. Totalt ca 10 000 delytor, dvs samtliga postnummer som kan kopplas till en geografisk yta.
Postnummerytor på nivå 3 i Shape- eller KML-format. Ytorna är en sammanslagning de tre första siffrorna i postnumret. Sverige består då av ca 550 st delytor.
Sveriges postnummerytor i 2-siffrig nivå i Shape- eller KML-format. Lite drygt 80 st geografisk ytor.
Sveriges postorter i Shape- eller KML-format. Lite drygt 1700 st geografisk ytor.
Postnummerfil med koordinater för den geografiska mittpunkten för postnummer i Sverige.
Postnummerfil med koordinater för den geografiska mittpunkten av postnummer i Sverige grupperad på 3-siffrig nivå.