Adresser

Adressfiler med svenska gatuadresser inkl. postnummer, postort, län och kommun.


Samtliga gatuadresser i Sverige med gatunummer och tillhörande postnummer, postort samt läns-, kommun- och församlingstillhörighet.
Innehåller samtliga gatuadresser i Sverige (gata, gatunummer, postnummer, postort) där gatunummer ligger uppdelade i intervall (från/till).
Innehåller samtliga gatuadresser i Sverige (gata, gatunummer, postnummer, postort samt läns- och kommuntillhörighet) där gatunummer ligger uppdelade i intervall (från/till).
Historisk redovisning av hur Svenska adresser förändrats över en utvald tidsperiod.
Samtliga gatuadresser innanför vägtullarna i Stockholm inkl. postnummer och postort.