Om oss

Det svenska postnummersystemet introducerades 1967. Det har med åren utvecklats och anpassats. Posthanteringen blir allt mer maskinell. Detta gör det än viktigare att informationen om adresser och postnummer är rätt och aktuell. Postnummersystemet är en del av Sveriges infrastruktur.


Post- och TeleStyrelsen, PTS, har gett Posten ett delegerat ansvar att för alla Sveriges postbolag förvalta postnummersystemet. Sedan 2005 har Postnummerservice Norden AB fått uppgiften att marknadsföra och sälja information som tillhör postnummersystemet. Våra kunder är framför allt företag, förvaltningar, myndigheter och organisationer. Till privatpersoner tillhandhåller vi en del gratistjänster och service.


Postnummerservice Norden AB är obunden Posten och övriga postbolag. Vi är ett privatägt företag. Det ligger i sakens natur att vi har ett nära samarbete med i första hand Posten och de större post- och logistikföretagen. 


Med postnummersystemet som grund, facit för vad som är en rätt postadress, har vi utvecklat ett antal spetstjänster och produkter. Exempel på produkter och tjänster är post- och adressdata på fil, adressrättning/adresstvätt, geodata för postnummer och postnummerkartor.

Vårt kontor finns på Kungsholmen i Stockholm.

Vår affärsidé

Vår ledstjärna är att leverera korrekt och färsk information om adresser och postnummer så att våra kunder ges möjlighet att bli ännu mer effektiva.