Information om vår data

AdressmasterDataBasen (ADB)

Våra produkter och tjänster hämtar data från AdressmasterDataBasen. Det är vårt logiska namn på den databas som innehåller alla olika fysiska tabeller och program som tillsammans bildar helheten.

Databasen bygger vi genom att köpa adress- och postnummerdata, statistisk data och geografisk data för i första hand de Nordiska länderna och i synnerhet Sverige. All data som vi får in kvalitetsgranskas, kontrolleras och matchas mot annan relevant data.  Slutprodukten är informationstjänster av mycket hög kvalitet. Och det är inte vår data som är unik utan våra metoder och system för för att hålla den kvalitativa nivån. Vi gör inte avkall på kvalitet och aktualitet.

Våra leverantörer av data är främst PostNord, SCB, Google, Metria, och Lantmäteriet. Vi använder även en del öppen data för att verifiera och komplettera samt anlitar vid behov externa partners för att utveckla nya tjänster.

Våra tjänster och produkter är framtagna på affärsmässiga grunder. Dock har vi en del gratistjänster som framför allt riktas till privatpersoner, exempelvis vår postnummerkatalog online.


 Kontakta mig

Har du frågor och vill att vi kontaktar dig?

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret och skicka så hör vi av oss så fort vi kan.
 (Frivilligt)